Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj:

Program ERASMUS+ dla studentów Fizyki

Główne cele programu Erasmus są następujące:

 • podnoszenie jakości kształcenia,
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami,
 • wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Program Erasmus jest skierowany do studentów wszystkich szczebli kształcenia (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), a w jego ramach można wyjechać do kilkudziesięciu krajów.

Dedykowana strona

http://erasmus.us.edu.pl/

a na niej szczegółowe informacje

 • informator dla studentów wyjeżdżajacych,
 • zasady rekrutacji studentów w roku akademickim 2018/2019,
 • dokumety do pobrania, w tym formularz aplikacyjny,
 • informacje o uczelniach partnerskich.

Koordynator

dr Arkadiusz Bubak 
Instytut Fizyki, ŚMCEBI
ul. 75 Pułku Piechoty 1a
41-500 Chorzów,
pok. F/0/09, 
tel. 323 497 648, 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie daje program Erasmus+. Formularze rekrutacyjne proszę kierować do Koordynatora.

Program ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019

Nabór kandydatów na studia (SMS) trwa do od 19 marca do  20 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi po dniu 29 kwietnia. Każda z osób biorących udział w kwalifikacji zostanie poinformowana o wynikach mailowo.

Rekrutacja na praktyki (SMP) ma charakter ciągły i trwa do wyczerpania środków. Potwierdzeniem zakwalifikowania studenta przez jednostkę jest przekazanie przez zakwalifikowanego studenta do Działu Współpracy z Zagranicą kserokopii, skanu lub wydruku skanu indywidualnego programu praktyki, czyli porozumienia o programie praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzonego przez daną jednostkę, czyli podpisanego przez koordynatora danej jednostki i jej dziekana (dyrektora jednostki równorzędnej) lub upoważnionego prodziekana (zastępcę dyrektora). W ciągu 14 dni od złożenia zatwierdzonego programu praktyki student jest zobowiązany przedstawić indywidualny program praktyki, czyli porozumienie o programie praktyki (learning agreement for traineeship) zatwierdzony i podpisany przez zagraniczną instytucję partnerską, w której praktyka ma być realizowana (dopuszczalny jest skan). W przypadku, gdy termin ten nie zostanie dotrzymany, zakwalifikowanie przez jednostkę może zostać anulowane.)

Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny na studia (SMS) wypełniany jest online. Osoby zainteresowane wyjazdem na studia lub praktyki w roku akademicki 2018/2019 zobowiązane są złożyć dokumenty w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 8:00, 20 kwietnia 2018 roku. Podpisaną teczkę z dokumentami należy złożyć w pokoju F/0/09 (Instytut Fizyki, ŚMCEBI, Chorzów). Lista wymaganych dokumentów zawiera:

 • Formularz aplikacyjny on-line (na stronie erasmus.us.edu.pl), który należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać,
 • krótkie (do 200 słów) uzasadnienie celowości wyjazdu na studia zagraniczne,
 • opinię opiekuna naukowego lub promotora pracy,
 • średnią ocen za cały okres studiów lub w przypadku studentów pierwszego roku, średnią z ostatniego semestru.
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround