Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj:

Artykuły

Konkurs na stanowisko doktoranta do realizacji projektu badawczego typu OPUS 13 (ST 3) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu dr hab. Sebastian Pawlus ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta (1 pozycja) do realizacji projektu badawczego: Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF.

Nazwa jednostki realizującej projekt/miejsce pracy: Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej z siedzibą w Chorzowie.

Rozpoczęcie rekrutacji: 15.06.2018 r.

Zakończenie rekrutacji: 31.07.2018 r.

Typ projektu: OPUS 13 (ST 3)

Okres finansowania z projektu: 30 miesięcy, początek zatrudnienia – WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018 r.

Warunki zatrudnienia: kandydat zostanie wyłoniony na podstawie konkursu. Na wniosek Kierownika Projektu zostanie on zatrudniony przez Uniwersytet Śląski. Podczas trwania projektu stypendium będzie wynosiło: 4500 zł/m-c.

Procedura naboru: przeprowadzana będzie zgodnie z zasadami regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.
http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-09-16/regulamin50.pdf

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Posiadanie stopnia naukowego magistra w dyscyplinie fizyka, fizyka medyczne, fizyka techniczna, chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewne.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod spektroskopowych, przede wszystkim spektroskopii dielektrycznej, do monitorowania procesów relaksacyjnych w cieczach przechłodzonych i/lub ciałach stałych.
 • Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu badań w warunkach wysokiego ciśnienia.
 • Mile widziane posiadanie dorobku naukowego z zakresu wyżej podanych dyscyplin naukowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • CV.
 • List motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Kopia dyplomu mgr.
 • Udokumentowanie osiągnięć naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne), wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, warsztatów, szkoleń (opcjonalnie).
 • Opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej.

Dokumenty proszę przesyłać na adres mailowy kierownika projektu dr hab. Sebastiana Pawlusa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w postaci plików PDF. W tytule prosimy o wpisanie: Konkurs na doktoranta oraz umieszczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround